XXV Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego

"Prawo administracyjne dziś i jutro"

Warszawa, 25-27 czerwca 2018 r.

d. BUW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

O konferencji

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza na konferencję

Prawo administracyjne dziś i jutro

Celem Zjazdu jest analiza tego jak obecnie i w przyszłości może wyglądać kształt prawa administracyjnego w Polsce. Ująć można to w ramy zarysowanego tytułu Zjazdu „Prawo administracyjne dziś i jutro”. Materia ta, z racji swojej obszerności, wymaga usystematyzowania.

Pomocne mogą być pytania formułowane do dyskusji w zaproponowanym temacie. Które z elementów prawa administracyjnego zostały już trwale ukształtowane, a które wciąż podlegają przekształceniom? Jakie czynniki kształtują i będą kształtowały proces zmian w zakresie prawa administracyjnego? Co może uniemożliwiać jego zmianę? Dlaczego pewne procesy przekształceń trwają bardzo długo, a inne odmiennie – mogą być przeprowadzone bardzo szybko? Które z problemów związanych ze stosowaniem prawa administracyjnego nie zostaną jeszcze przez lata rozwiązane? Co należy zmienić w prawie administracyjnym i jak należy to zrealizować? Jaka jest wreszcie przyszłość prawa administracyjnego?

Udzielenie na nie odpowiedzi wymaga odwołania się do tego, czym prawo administracyjne jest dzisiaj (Blok tematyczny I), niejednokrotnie zaś sięgnięcia również do sfery definicyjnej. Kwestia zarządzania przekształceniami w ramach prawa administracyjnego, odpowiedzi na bieżące i systemowe potrzeby państwa, jego obywateli oraz gospodarki, czy też dostosowywania prawa do porządku prawnego Unii Europejskiej wiąże się z kolei z przeanalizowaniem zagadnienia charakteru prawa administracyjnego pod kątem jego jednolitości, czy też różnorodności (Blok tematyczny II).

Te generalne uwarunkowania wymagają odniesienia do poziomu szczegółowego – tj. poziomu konkretnych instrumentów prawnych. Zarysowana tematyka Zjazdu implikuje konieczność przeanalizowania sprawdzonych klasycznych już instrumentów prawnych pod kątem ich obecnego, ale i przyszłego funkcjonowania w systemie prawa (Blok tematyczny III). Rodzi to dalej pytanie o zasadność stworzenia nowych instrumentów prawnych (tak od podstaw, jak i ich recepcji np. z innych dziedzin prawa).

Problematyka obecnego jak i przyszłego kształtu prawa administracyjnego nie może być omawiana bez odniesienia się do administracji (Blok tematyczny IV). Jaką rolę przyjmuje ona względem stanowionego dla niej i przez nią prawa? Jaką pozycję powinna mieć w przyszłości? Czym powinna się ona kierować tworząc prawo?

Ważnym aspektem Zjazdu będą też zagadnienia związane z przekształceniami procedury administracyjnej (Blok tematyczny V). Omówienia wymagają nie tylko obecne ramy prawne kształtujące prawa jednostki i obowiązki organu w postępowaniu administracyjnym, ale i to jak zmienia się postępowanie administracyjne. Wiąże się z konieczność znalezienia przestrzeni na zmiany w procedurze administracyjnej oraz udzieleniem odpowiedzi na to jak powinien wyglądać nowoczesny model postępowania administracyjnego?

To tylko niektóre z zagadnień, które pragniemy poddać Państwa dyskusji podczas XXV Zjazdu Katedr.

Program konferencji

Otwarcie Zjazdu Katedr

XXV Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego rozpocznie się w Arkadach Kubickiego, będących częścią Zamku Królewskiego w Warszawie. Uroczysta kolacja zostanie poprzedzona oficjalnym otwarciem Zjazdu, podczas którego głos zabiorą przedstawiciele Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz najważniejsi zaproszeni goście.

Uroczysta Kolacja

Rejestracja, poranna kawa

Sesja plenarna

Przerwa kawowa

Sesja plenarna

Spotkanie z Wydawnictwem Wolters Kluwer

Przerwa na lunch

Obrady w grupach

Przerwa kawowa

Obrady w grupach

Lampka wina

Kolacja, Część Kulturalna – Koncert grupy: „Warszawskie Combo Taneczne”

Obrady w grupach

Przerwa kawowa

Obrady w grupach

Obrady w grupach

Przerwa kawowa

Obrady w grupach

Obrady w grupach

Przerwa kawowa

Obrady w grupach

Obrady w grupach

Przerwa kawowa

Obrady w grupach

Rejestracja, poranna kawa

Sesja plenarna

Spotkanie z Wydawnictwem C.H. Beck

Przerwa kawowa

Sesja plenarna

Zamknięcie obrad zjazdu

Lunch

Miejsce Zjazdu

Zjazd odbędzie się w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Otwarcie Zjazdu oraz uroczysta kolacja odbędą się na Zamku Królewskim w Warszawie

Rejestracja

Opłaty konferencyjne

Opłata podstawowa: 1100 zł

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • udział w wydarzeniach naukowych i nienaukowych objętych programem Zjazdu
  • uroczystą kolację I dnia Zjazdu
  • przerwy kawowe, lunch i kolację II dnia Zjazdu
  • przerwy kawowe i lunch III dnia Zjazdu
  • egzemplarz publikacji zjazdowej
  • materiały konferencyjne

Opłata konferencyjna nie obejmuje:

  • kosztów noclegu i kosztów śniadań w miejscu noclegu
  • kosztów dojazdu do Warszawy i kosztów indywidualnych transportów w Warszawie

W przypadku rezygnacji Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty konferencyjnej.


Formularz rejestracyjny

Baza hotelowa

Hotel Gromada

Hotel Gromada Warszawa Centrum


Hotel Gromada Warszawa Centrum znajduje się w tętniącym życiem sercu Warszawy, 400 m. od znanej przecznicy Nowy Świat. Udostępnia on wygodne 1 i 2 osobowe pokoje.

ul. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa

e-mail: warszawahotel.centrum@gromada.pl

Hotel Gromada

Hotel Ibis Warszawa Stare Miasto


Hotel Ibis Warszawa Stare Miasto usytuowany jest 10 minut spacerem od pięknej warszawskiej Starówki. Obiekt ten oferuje przestronne 1 osobowe pokoje.

ul. Muranowska 2, 00-209 Warszawa

e-mail: H3714@accor.com

Szczegóły dotyczące bazy noclegowej otrzymają Państwo mailowo po dokonaniu rejestracji.

Organizatorzy

WPiA UW
Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski

Partnerzy i sponsorzy

Rzecznik Praw Obywatelskich
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa
Naczelny Sąd Administracyjny
Naczelny Sąd Administracyjny
AP
Adwokatura Polska
Krajowa Izba Radców Prawnych
Krajowa Izba Radców Prawnych
Okręgowa Izba Radców Prawnych
Okręgowa Izba Radców Prawnych
ELI
European Law Institute
C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck
Wolters Kluwer
Wolters Kluwer
Wolters Kluwer
Czasopismo Radca Prawny
Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski
Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski
Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy

Kontakt

We wszystkich sprawach dotyczących Zjazdu Katedr

e-mail: zjazd.kpa@wpia.uw.edu.pl

W sprawach dotyczących Publikacji Zjazdowej

e-mail: publikacja.kpa@wpia.uw.edu.pl